Borgerdeltagelse

Deltagelse i samfundet er en fundamental rettighed og et krav i et demokrati. Kan borgerne ikke deltage aktivt i samfundet, kan de ikke gøre krav på deres menneskerettigheder.

Offentlig deltagelse handler om, at alle mennesker har ret til og mulighed for at deltage aktivt i samfundet og beslutningsprocesser – eksempelvis at kunne ytre og forsamle sig frit. At kunne stemme og stille op til valg er ligeledes en vigtig del af offentlig deltagelse, ligesom muligheden for at klage eller protestere over statens beslutninger er fundamentale rettigheder i et demokrati.

Institut for Menneskerettigheder arbejder på at sikre, at alle kan deltage i det offentlige liv og involvere sig i offentlige anliggender. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde med civilsamfundsorganisationer og andre menneskerettighedsaktører nationalt og internationalt, men vi arbejder også sammen med regeringer, andre nationale menneskerettighedsinstitutioner og den akademiske verden. Fokus er på dialog og samarbejde mellem beslutningstagere og andre grupper på tværs.

I Danmark er der en stærk tradition for, at alle borgere kan deltage i demokratiet. Det er ikke tilfældet i alle lande. Derfor består en stor del af vores internationale arbejde i at forsøge at give borgere i andre lande lignende muligheder. Vi arbejder specielt i Østeuropa, Asien, Mellemøsten, Vestafrika og det sydlige Afrika.

Ingredienser til offentlig deltagelse

Det er essentielt, at der etableres et solidt fundament for offentlig deltagelse. Og et solidt fundament udspringer ofte af en solid lovgivning, der harmonerer med de internationale menneskerettighedsinstrumenter, som det givne land har tilsluttet sig.

Derfor er det vigtigt at støtte og udarbejde love om beskyttelse af de individuelle frihedsrettigheder, der sikrer alle lige adgang til dem. Frihedsrettighederne er også garant for, at civilsamfundet kan fungere optimalt. De vigtigste love handler om regulering af foreningsfrihed, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. Endelig er love, der sikrer deltagelse knyttet til beslutningsprocesser, som eksempelvis høringer, aktindsigt og repræsentation i beslutningsorganer, også vigtige, når det handler om at fremme den offentlige deltagelse.

Instituttet støtter forskellige initiativer, der øger folks muligheder for at deltage i samfundet. Målet for initiativerne er at informere og organisere lokale grupper, organisationer eller netværk og klæde dem på til at advokere for eksempelvis at forbedre lovgivningen, så den sikrer frihedsrettighederne.

Andre gange rådgiver vi i konkrete initiativer, hvor partnere, eksempelvis lokale netværk eller borgergrupper, ønsker at gå i dialog med beslutningstagere for at påvirke dem. Med andre ord arbejder vi for at sikre en god menneskeretlig infrastruktur, hvor forskellige aktører kan arbejde sammen om at styrke offentlig deltagelse.

I det danske arbejde har vi i FN-regi formuleret forslag til, at regeringen udarbejder en national menneskeretlig handlingsplan og nedsætter en tværministeriel gruppe med repræsentation af civilsamfundet, instituttet og andre til at monitorere implementeringen.

I det internationale arbejde støtter vi eksempelvis arbejde med lovgivning, der garanterer frie medier og aktindsigt eller forbedring af foreningsfrihed. I partnerskab med ressourcecentre og programmer for udvikling samt styrkelse af nationale, regionale og internationale netværk og platforme er styrket borgerdeltagelse tit målet i samarbejdet. Alternativt indbygger vi borgerdeltagelse som en metode i samarbejdet. Det sker ved at skabe dialog med myndigheder eller politiske instanser for at styrke andre menneskeretslige spørgsmål.

Nyheder

 • 18. juni 2014
  En ny lov, der skal give afghanske borgere adgang til statens information er på trapperne. Loven bliver et våben mod korruption.
 • 11. juni 2014
  I dag tager Institut for Menneskerettigheder første skridt mod at få sat fælles standarder for at sikre, at borgere verden over får deres ret til at deltage og blive hørt i det politiske liv.
 • 5. april 2014
  Trods bomber og ustabilitet til valget i Afghanistan har den folkelige opbakning været massiv. 7 millioner anslås at have stemt. Talebans værste fjende kan vise sig at være de yderst konservative muslimer, skriver instituttets projektleder Malek Sitez og projektassistent Julie Crawford.

Udgivelser

Høringssvar

Projekter

Medarbejdere

 • Projektleder, Borgerdeltagelse
 • Specialkonsulent, Borgerdeltagelse