Mangfoldighed

Mangfoldighed er både de synlige og usynlige forskelle mellem mennesker. Mangfoldighedsbegrebet omfatter alle, minoritet som majoritet. For alle har et køn og en alder – og alle kan pådrage sig et handicap.

Ifølge lovgivningen (se link til de forskellige love nederst på siden) er det forbudt at diskriminere på arbejdsmarkedet. Formålet med lovgivningen er at sikre, at ingen stilles ringere end andre alene på grund af deres køn, alder, etnicitet, religion, seksuelle orientering, politiske anskuelse eller handicap. Alle har ret til ligebehandling og ret til at være den, de er.

Institut for Menneskerettigheder har siden 2004 arbejdet med at fremme lige muligheder og mangfoldighed på danske arbejdspladser.

Mangfoldighed som indsatsområde har blandt andet resulteret i forskellige projekter, der på hver sin måde har fokuseret på at få danske arbejdspladser til at blive mere mangfoldige og forhindre diskrimination.

MIAPRISEN – Instituttets pris for Mangfoldighed I Arbejdslivet – blev uddelt fra 2004 – 2012. Herigennem har Instituttet indsamlet best practice på mangfoldighedsområdet blandt alle typer af danske virksomeheder – fra de helt store som A.P. Møller Mærsk, Novo Nordisk, Microsoft, IBM og Forsvaret og Region Midtjylland til den lille rengøringsvirksomhed i Taastrup og hobbyvirksomheden Creativ Company i Holstebro.

Instituttet har igennem tiden udover MIAPRISEN indgået samarbejde med mange forskellige arbejdspladser i andre projekter som Diversity Lab, Equality Lab og mangfoldighedstræning af forskellige danske arbejdspladser.

Igennem disse forskellige projekter og indsatser med danske arbejdspladser, har Institut for Menneskerettigheder udviklet redskaber og vejledninger til, hvordan organisationer og virksomheder kan arbejde strategisk og proaktivt med potentialerne i mangfoldighed:

Redskaber og vejledninger til at arbejde med mangfoldighed og ligebehandling

Best practise og inspiration fra danske arbejdspladser


Nyheder

Udgivelser

Høringssvar