Nyheder

8. april 2014
EU-Domstolen har dømt EU's direktiv om datalagring ugyldig. Det respekterer ikke i tilstrækkelig grad privatlivets fred.
5. april 2014
Trods bomber og ustabilitet til valget i Afghanistan har den folkelige opbakning været massiv. 7 millioner anslås at have stemt. Talebans værste fjende kan vise sig at være de yderst konservative muslimer, skriver instituttets projektleder Malek Sitez og projektassistent Julie Crawford.
3. april 2014
Danskere med psykiske lidelser kan ikke forsikre sig på lige vilkår med alle andre, viser en undersøgelse foretaget af DR. Det problem kan løses ved at udvide forbuddet mod diskrimination.

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder i Danmark

Danmark har en lang tradition for at arbejde med menneskerettigheder. Læs her om menneskerettigheder i lovgivningen og de instanser, der arbejder med menneskerettigheder i Danmark. 

Menneskerettigheder i EU

Europa, demokrati og menneskerettigheder har været forbundet i mange hundrede år. Læs mere her om menneskerettighedernes udvikling, den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Menneskerettigheder i FN

I dag er menneskerettighederne globale i den forstand, at FN’s generalforsamling har vedtaget internationale erklæringer om menneskerettigheder, eksempelvis Verdenserklæringen fra 1948. Læs mere her om FN og arbejdet med menneskerettighederne.

Få hjælp og rådgivning

Du kan få rådgivning og bistand hos Institut for Menneskerettigheder, hvis du føler dig udsat for diskrimination på grund af dit køn, din race eller din etniske oprindelse. Instituttets Ligebehandlingsrådgivning tilbyder rådgivning om retten til ikke at blive diskrimineret samt bistand til at gå videre med din sag. Nedenfor kan du læse mere om, hvornår diskrimination kan være forbudt, og hvor du kan klage.